ממשלת קוריאה תעניק כרטיסי תדלוק מוזלים לבעלי הכנסות נמוכות

בעקבות מחירי הדלק המאמירים, הנטל על מעמד הנמוך ומעמד הביניים נהיה קשה עוד יותר ועל כן משרד האוצר הקוריאני החליט להנפיק כרטיסי אשראי מיוחדים אשר יעניקו הנחה על מחיר הדלק הרגיל, וזאת לבעלי הכנסה נמוכה בלבד. הנפקת הכרטיס תחל מרגע שמחיר חבית נפט תחצה את רף $130.

 

לדברי בכיר במשרד האוצר הקוריאני, אין כוונה לבצע סבסבוד למחיר הדלק באופן גורף זאת כיוון שהדבר יעניק הטבה נוספת לבעלי ההכנסות הגבוהות, מעבר לכך מהלך שכזה הוא בעל השפעה מוגבלת בהתמודדות עם עליית מחירי הדלק. לפיכך, משרד האוצר יתמקד אך ורק בבעלי ההכנסות הנמוכות וינפיק להם כרטיסי אשראי מיוחדים אשר יעניקו להם הנחה במחיר הדלק במעמד התדלוק בתחנת הדלק.

רשות המיסים ומשרד האוצר הקוריאנים עובדים יחדיו על בניית הקריטריונים לפיהם יקבע אילו קבוצות אוכלוסייה יהיו זכאים לכרטיס התדלוק המוזלים. מדיניות ההוזלה במחירי הדלק לאוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה הונהגה בעבר בדרום קוריאה בין החודשים אוקטובר 2008 ל-יוני 2009. באותה העת, ההנחה הוענקה רק לבעלי עסקים קטנים אשר משתמשים ברכב מסחרי בעל נפח מנוע קטן. גם הפעם קבוצה זו תכלל במסגרת הקבוצות שיהיו זכאיות להנחה במחיר הדלק.