Korean-air-flight

קוריאן אייר ממשיכה להשהות את הטיסות בין סיאול לתל אביב

רבים פנו אלינו לאחרונה בשאלות, וחלקם גם בתרעומת על כך, מדוע חברת התעופה הלאומית של…