האם ידעת שבקוריאה ישנה ארנונה על מכוניות?

האם ידעת שבקוריאה ישנה ארנונה על מכוניות? בהתאם לחקיקה שמטרתה להפחית את הזיהום הנגרם בשל…