האם ידעת שבקוריאה ישנה ארנונה על מכוניות?

האם ידעת שבקוריאה ישנה ארנונה על מכוניות?

  • בהתאם לחקיקה שמטרתה להפחית את הזיהום הנגרם בשל השימוש ברכבים וכן על מנת להקצות משאבים כספיים לשיפור תשתיות הכבישים, ממשלת קוריאה גובה מס דו שנתי, פעמיים בשנה, מכל מחזיק רכב וזאת בהתאם למקום המגורים (סיאול הכי יקר), שנת הרכב, וסוג הרכב.
  • המיסוי נתפס כהוגן בקוריאה כיוון שהוא מנותב לטיפול בשתי המטרות לעיל וכן אינו נגבה ממי שאינו מחזיק ברכב.