מועדוניי הלילה והברים בקוריאה בפריחה

שנת 2009 היתה שנת מיתון בכל העולם, כולל בקוריאה אשר סבלה מאי צמיחה, אולם סקטור חיי הלילה דווקא צמח וגדל בצורה מרשימה. מנתונים סטטיסטיים שמפרסם משרד החקלאות והדייג עולה כי בין השנים 2005 ל-2009 הייתה גדילה כללית של עסקי הבילוי הלייליים בכ-9.1%.

הברים נהנו מצמיחה חדה של 24.5%, כך שבמשך 4 שנים נפתחו כ-6000 ברים חדשים. 

העלייה בפתיחת מועדוניי לילה וברים הגדילה גם את מספר המועסקים בתחום בעשרת אלפיי עובדים חדשים. גם הרווח המצרפי של הסקטור גדל ב24.8%, זאת לעומת ירידה של 13.5% ברווחיהם של מסעדות ומקומות בילוי מסורתיים.

נראה איפה כי תרבות הבילוי הלילית לא נפגעה בקוריאה על אף המיתון בשנת 2009 והתייקרות המוצרים. לדעת מכון המחקר הכלכלי של חברת סמסונג, תופעה זו מסמלת את הפער בין העשירים לעניים אשר מתרחב ומעמיק.