הנגול – האלפבית הקוריאני

הנגול (한글 בדרום קוריאה, או 조선글 "צ'וסנגול" בצפון קוריאה) הוא האלפבית של קוריאנית. הוא כתב רשמי של צפון קוריאה, ושל דרום קוריאה. הנגול הוא אלפבית פונמי שמאורגן לבלוקים של הברות. כל בלוק מורכב מלפחות 2 מתוך 24 אותיות בהנגול, באמצעות לפחות אחד מ-14 העיצורים ואחד מ-10 התנועות. האותיות בבלוקים יכולים להיכתב במאוזן משמאל לימין, או במאונך מלמעלה למטה. במקור, לאלפבית היו אותיות נוספות.

שמות

 • השם "הנגול" (한글) הוא מונח שטבע ג'ו סיגיונג ב-1912 במשמעות של "כתב גדול" בקוריאנית ארכאית וגם "כתב קוריאני" בקוריאנית מודרנית. 한글 נהגה /hanɡɯl/.
 • בצפון קוריאה מעדיפים לומר "צ'וסנגול" (조선글).
 • "אוריגול" (우리글), "הכתב שלנו"
  עד השנים המוקדמות של המאה ה-20, הנגול הושמצה על ידי המשכילים שהעדיפו את שיטת הכתיבה המסורתית "הנג'ה" (כתיבה באמצעות אותיות סיניות), והם נתנו להנגול שמות כמו:

 • "אנמון" (언문), "כתב מקומי"
 • "אמגול" (암글), "כתב של נשים"
 • "אהטגול", או "אהגול" (아햇글, או 아해글), "כתב של ילדים"
 • "אצ'ימגול" (아침글), "לכתוב מה שאתה יכול ללמוד בבוקר"

ארבעת השמות אחרונים הם מיושנים, בגלל שהשימוש בהנג'ה הולך להיעלם בדרום קוריאה, ובצפון קוריאה כבר נכחד.

ג'אמו

  ג'אמו (자모) הם היחידות שיוצרות את מערכת ההנגול, מעיין אותיות. יש 51 ג'אמו, ואפשר לחלק אותם בצורה הבאה:

 • 14 עיצורים פשוטים: ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ, וגם המיושנים ᄛ, ㅱ, ㅸ, ᄼ, ᄾ, ㅿ, ㆁ, ᅎ, ᅐ, ᅔ, ᅕ,ㆄ, ㆆ
 • 5 עיצורים כפולים: ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ, וגם המיושנים ㅥ, ᄙ, ㅹ, ᄽ, ᄿ, ᅇ, ᇮ, ᅏ, ᅑ, ㆅ
 • 11 קבוצות עיצורים: ㄳ, ㄵ, ㄶ, ㄺ, ㄻ, ㄼ, ㄽ, ㄾ, ㄿ, ㅀ, ㅄ, ןגם המיושנים ᇃ, ᄓ, ㅦ, ᄖ, ㅧ, ㅨ, ᇉ, ᄗ, ᇋ, ᄘ, ㅪ, ㅬ, ᇘ, ㅭ, ᇚ, ᇛ, ㅮ, ㅯ, ㅰ, ᇠ, ᇡ, ㅲ, ᄟ, ㅳ, ᇣ, ㅶ, ᄨ, ㅷ, ᄪ, ᇥ, ㅺ, ㅻ, ㅼ, ᄰ, ᄱ, ㅽ, ᄵ, ㅾ, ᄷ, ᄸ, ᄹ, ᄺ, ᄻ, ᅁ, ᅂ, ᅃ, ᅄ, ᅅ, ᅆ, ᅈ, ᅉ, ᅊ, ᅋ, ᇬ, ᇭ, ㆂ, ㆃ, ᇯ, ᅍ, ᅒ, ᅓ, ᅖ, ᇵ, ᇶ, ᇷ, ᇸ, ᇄ, ㅩ, ᇏ, ᇑ, ᇒ, ㅫ, ᇔ, ᇕ, ᇖ, ᇞ, ㅴ, ㅵ, ᄤ, ᄥ, ᄦ, ᄳ, ᄴ
 • 6 תנועות פשוטות: ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ, ㅡ, ㅣ, והמיושן ㆍ
 • 4 תנועות חכיות פשוטות: ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ וגם המיושנים ᆜ, ᆝ, ᆢ
 • 11 דדיפתונגים ודיפתונגים לשעבר: ㅐ, ㅒ, ㅔ, ㅖ, ㅘ, ㅙ, ㅚ, ㅝ, ㅞ, ㅟ, ㅢ, והמיושנים ᅶ, ᅷ, ᅸ, ᅹ, ᅺ, ᅻ, ᅼ, ᅽ, ᅾ, ᅿ, ᆀ, ᆁ, ᆂ, ᆃ, ㆇ, ㆈ, ᆆ, ᆇ, ㆉ, ᆉ, ᆊ, ᆋ, ᆌ, ᆍ, ᆎ, ᆏ, ᆐ, ㆊ, ㆋ, ᆓ, ㆌ, ᆕ, ᆖ, ᆗ, ᆘ, ᆙ, ᆚ, ᆛ, ᆟ, ᆠ, ㆎ

המבנה של הברה כלשהי ללא עיצור סופי היא עיצור תחילי משמאל ותנועה מימין, במקרה שהתנועה מכילה קו אנכי ארוך, כמו ㅣ. אם לתנועה יש קו אופקי ארוך, כמו ㅡ, אזי התנועה תיכתב מתחת לעיצור הפותח. אם התנועה היא שילוב של 2 תנועות מהמקרים הקודמים, כמו ㅢ, אז התנועה האופקית תיכתב מתחת לעיצור הפותח, והאנכית נכתבת מימין לעיצור ולתנועה האופקית:

עיצור תנועה
עיצור
תנועה
עיצור תנועה שניה
תנועה ראשונה

אם קיים להברה גם עיצור סופי, הוא יכתב תמיד מתחת לשאר ההברה:

עיצור תחילי תנועה
עיצור סופי
עיצור תחילי
תנועה
עיצור סופי
עיצור תחילי תנועה שניה
תנועה ראשונה
עיצור סופי

מקור: ויקיפדיה עברית