Korean-for-beginers-Noa-s

ספר לימוד חדש: קוריאנית למתחילים

בשנים האחרונות הולכת וגוברת התעניינות הישראלים בקוריאה הדרומית, בתרבותה ובשפתה. עם אלה נמנים אנשי אקדמיה,…