unesco-logo

אונסק"ו הכריז: הליך הכנת הקימצ'י כמורשת עולם

הליך הכנת הקימצ'י, המאכל הלאומי של קוריאה, שנקרא קימצ'אנג (김장) מקבל הכרה בינלאומית והוכרז על…