קול קורא להגשת הצעות למחקר משותף בין קוריאה לישראל לשנת 2012

מסגרת הסכם שיתוף הפעולה המדעי בין קוריאה לישראל, מזמינים משרד המדע והטכנולוגיה (MOST) ומשרד החינוך, מדע וטכנולוגיה הקוריאני (MEST) חוקרים ישראלים וקוריאנים להגיש הצעות מחקר לביצוע מחקרים משותפים בתחומים של ננו-טכנולוגיה לתעשיית הסמיקונדקטורס ואנרגיות מתחדשות.

 

בהתאם לפרסום של משרד המדע והטכנולוגיה, התקציב אשר הוקצה לקול קורא זה הינו 450,000 דולר לכל צד, בכפוף לזמינות תקציבית, עד 9 פרויקטים, לתקופה של שנתיים. על ההצעות להיות מוגשות לא יאוחר מיום רביעי, ט"ו בחשוון ה'תשע"ג, 31.10.2012, עד השעה 15:00.

 

להורדת טופס ההצעה יש ללחוץ כאן.
כתובת למשלוח ההצעות באמצעות דואר רשום או באמצעות שליח: משרד המדע והטכנולוגיה, אגף תיאום, תכנון ובקרה, רחוב קלרמון גאנו, קרית בגין – קרית הממשלה (המזרחית), ת.ד. 49100, ירושלים 91490, בניין ג', קומה 3, חדר 309.

 

פרטים נוספים אודות הקול הקורא, תנאי הסף, מידע מפורט על התוכנית, תנאי ההגשה, טופס ההגשה ועוד, ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד המדע והטכנולגיה.

 

שאלות ניתן לשלוח לאנשי הקשר הבאים:

בתחום המינהלי – גב' יהודית נתן, טל: 02-5411145, פקס': 02-5825725, דוא"ל: yehudith@most.gov.il 
בתחום המדעי – ד"ר אלה שטראוס, ראש תחום כימיה, אנרגיה וחומרים, טל': 02-5411136, דוא"ל: elas@most.gov.il ו-ד"ר פדיל סאלח, מרכז תחום פיזיקה ומתמטיקה שימושית, טל': 02-5411816, דוא"ל: fadils@most.gov.il