Korea webinar-KOISRA1200px

אתגרים והזדמנויות עסקיות בדרום קוריאה לקראת 2021

ביום השלישי לספטמבר 2020, בשעה 9:30 שעון ישראל, יתקיים וובינר (סמינר אונליין) בעברית לקהל הישראלי…