Bar-ilan-logo-s

משלחת מקוריאה התארחה באוניברסיטת בר-אילן במסגרת חילופי סטודנטים

השבוע התארחה באוניברסיטת בר- אילן משלחת סטודנטים מקוריאה הדרומית. המשלחת כללה סטודנטים מצטיינים מאוניברסיטאות מובילות…