1057625_diagram

כלכלת דרום קוריאה ממשיכה לשמור על מגמת צמיחה ויציבות

בשנת 2011 דרום קוריאה המשיכה לחזק את יציבותה הכלכלית הפנימית וממשיכה לחזק את מעמדה הבינלאומי…