showbo robot

מארחת רובוטית – קידום מכירות נוסח קוריאה

למי שיצא לבקר במרכזי הקניות של הגדולים בדרום קוריאה שם לב שבקדמת חלק מהחנויות עומדות…