Seoul_bus_B144

פיצוץ אוטובוס נוסעים בסיאול

ביום שני ה9 לחודש אוגוסט 2010, התפוצץ בסיאול, במהלך נסיעה, אוטובוס מלא נוסעים. מקור הפיצוץ…