snow in seoul

סופת שלג בקוריאה גרמה לשיבושים בתחבורה

ביום הראשון של עבודה אחרי חופש תחילת השנה (04.01.2010), ירדה סופת שלג בקוריאה וזאת גרמה…
סיאול 210

סיאול מקבלת את שנת 2010

סיאול, בירת דרום קוריאה קיבלה בחגיגות המוניות את סיום שנת 2009 ותחילתה של שנת 2010.התקיימו…